No seu desenvolvemento os nenos van completando unha serie de fitos, por iso é preciso observar a súa evolución e acudir a un profesional cando se detecte algunha anomalía. A atención temperá en logopedia permite obter mellores resultados e máis beneficios. A continuación explicamos os fitos...